Darwindagen 2010

Om kjønn og kriminalitet

 
Vibeke Kennair Ottesen
Om kjønnsforskjeller og fysisk vold:
Hvilken rolle spiller seksuell seleksjon?


 
Torsdag 11. februar kl. 19:15
Egget, Studentsenteret, Parkv. 1, Bergen

 
Sammendrag av Vibekes Ottesens foredrag:
En av de største utfordringene i moderne kriminologi er å forklare hvorfor menn er totalt dominerende i voldsstatistikkene, på tvers av alle kulturer. Og denne overrepresentasjonen blir større jo grovere volden er. En forklaring som er lite kjent blant kriminologer og andre sosialvitere er moderne evolusjonsbiologi, hvor spesielt prosesser rundt seksuell seleksjon kan være med å forklare kjønnsforskjellen i voldsbruk hos vår art. Ikke bare kan disse prinsippene fra evolusjonsbiologien forklare hvorfor kjønnsforskjellene eksisterer, de kan også forutsi mønstre i omfang og under hvilke sosiale forhold slike kjønnsforskjeller vil være mest markante. Og ikke minst, forventningene basert på evolusjonsbiologi har større treffsikkerhet enn de vanlige teoriene som anvendes i kriminologien.

 
Hvorfor feires Darwindagen?
Hvem står bak Darwindagen i Bergen?
Darwindagen i Oslo
 
Lenker til tidligere års arrangementer:
2009 (Darwinjubileet), 2008, 2007.
 
 
    UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for biologi