Darwindagen

Tirsdag 12. februar 2008

 

På Charles Darwins fødselsdag arrangeres Darwindagen på stadig flere universiteter rundt om i hele verden. Også i Norge pågår det debatter om hvorvidt evolusjonsteorien kan kaste lys over menneskets opphav og eksistens. På mange måter kan en si at det er i denne debatten kontrastene mellom et vitenskapelig og et dogmatisk syn på verdens beskaffenhet er tydeligst. Ved å forstå hvordan verden er skrudd sammen kan man også utdype forståelsen av naturen, mennesket og samfunnet. Rasjonaliteten er det beste verktøyet vi har til å forstå, og vil naturligvis utfordre verdensanskuelser bygget på andre forutsetninger. Darwindagen er derfor ikke en feiring av én viktig biologisk forsker, men en feiring av rasjonalitet, vitenskap og humanisme.
 

   
 
Charles_Darwin_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg from Wikimedia Commons, <see http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Charles_Darwin_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg>
Charles Darwin sa selv at dette var det fotografiet av ham som han likte best. Bildet er tatt av Julia Margaret Cameron på Isle of Wight i 1868. Les mer på http://www.photographymuseum.com.

 
Om kvelden: Debatt og film


Sardinen, USF Verftet, fra kl. 18:15. Gratis adgang.

18:15 - Mennesket v2.0 vises på storskjerm

19:15 - Bevissthet - en adaptiv illusjon?

 
Er vi smarte nok til å forstå hvordan vi forstår? Kan evolusjonsteori og hjerneforskning forklare menneskelig tenkning og bevissthet?
 
Mer presist: Er det en illusjon å tro at man kan nå en materialistisk forklaring på bevissthet? Kan følelser som forelskelse, glede og hat reduseres til kjemiske prosesser i hjernen? I kveldens debatt vil Ståle Gundersen, Kenneth Hugdahl og Hanno Sandvik innlede om temaet bevissthet og materialisme i et evolusjonært perspektiv.
 
Kanskje er det slik at bevisstheten bare er en adaptiv tilpasning - en evolusjonær fordel i tidligere menneskesamfunn? Samtidig er det naivt å tro at det biologiske perspektivet kan løse alle problemer knyttet til menneskelig kognisjon. I filosofien snakker man gjerne om et 'forklaringsgap' mellom to ulike virkelighetsbeskrivelser.
 
Hvis det viser seg å være vanskelig å gi robuste, empiriske forklaringer på det materialistiske synet på bevissthet, hvordan bør vi så best forholde oss til fenomenet? Hvordan kan disipliner samarbeide om å gi en forklaring av bevisstheten?
 
Disse spørsmålene vil debatteres av Kenneth Hugdahl (professor ved Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen), Ståle Gundersen (førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger) og Hanno Sandvik (postdoktor ved Institutt for Biologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim).
 

Les mer om kveldsprogrammet her.


Arrangementet er et samarbeid med Studentersamfunnet. Adgang er gratis og alle er velkomne. Debatten avsluttes cirka klokken 21:00.

 

På dagen: Foredrag


Sted: På grunn av mange forhåndspåmeldinger fra skoleverket blir arrangementet flyttet fra De Naturhistoriske Samlinger, kaféen, Muséplass til 'Egget', det nye auditoriet i Studentsenteret, Parkveien 1, kl. 12:15-16:00 der det er bedre plass.

Mennesket og Evolusjon

Her finner du en fyldigere beskrivelse av foredragene under dagprogrammet.


 
 
12:15 - 13:00
Ole Didrik Lærum
Armauer Hansen og darwinismen på vestlandet

Under en studiereise til Wien i 1870 ble Armauer Hansen, leprabasillens Bergenske oppdager, kjent med Darwins arbeider. Han var en ivrig folkeopplyser, og reiste rundt på Vestlandet og holdt foredrag om den nye læren. Les mer...

 
 
Tema: Når mennesket utilsiktet forårsaker evolusjon
 
13:15 - 13:45
Gaute Velle
Utfallet av 13,7 milliarder år med evolusjon

Vi mennesker har lett for å se evolusjon som en lang kjede med forbedringer der naturlig utvalg har ivaretatt gunstige egenskaper gjennom mange milliarder år, og der vi står igjen som resultatet. Men vi glemmer to ting; For det første er alle grove trekk i uviklingshistorien drevet at tilfeldigheter. Og for det andre kan man ikke måle suksess i naturen etter IQ.

Les mer...

 
 
13:45 - 14:15
Lawrence Kirkendall
Mennesket som evolusjonær drivkraft

Menneskedyrets enorme populasjoner og høytutviklede teknologi griper dypt inn i naturens utvikling og i sin egen evolusjon. I mitt innlegg vil jeg utrede hvordan vi mennesker nå driver både evolusjon av andre organismer og oss selv.

Les mer...

 
 
14:15 - 14:45
Erin S. Dunlop
Fishing as an evolutionary force

It is increasingly being recognized that evolution can be rapid - occurring on contemporary timescales that span years or decades. How rapid will evolution occur in exploited fish populations? And what will the consequences be? Les mer...

 
 
Tema: Bioteknologi som evolusjonær ingeniørkunst
 
15:00 - 15:30
Dag E. Helland
Bioteknologi: draum og fakta
 
 
15:30 - 16:00

Kjetil Rommetveit
Bioteknologi og bioetikk

For både biologien og etikken står spørsmålet "hva er liv?" sentralt. Bioteknologien omformer problemstillingen radikalt idet den går ut over det teoretiske og reformulerer spørsmålet - livet selv - gjennom kraftfulle teknologiske intervensjoner.

Les mer...

 

 
Alle foredragene holdes på norsk, unntatt Erin Dunlop sitt som vil holdes på tydelig engelsk. Det er gratis adgang for alle interesserte. Det vil være gratis adgang til Naturhistorisk Museums samlinger denne dagen. Normal åpningstid er 10:00-15:00.
 
 

Darwindagen 2007 i media


Darwindagen i Bergen:
Universitetet i Bergens nettavis På Høyden dekket selve Darwindagen og har et fint intervju med førsteamanuensis Lise Øvreås som var med i Darwindagkomiteen. [14.02.2007]
Terje Lislevand som holdt foredrag om kjønnsdimorfisme på Darwindagen i Bergen var på Verdt å vite om temaet samme dag. [ mp3 ] [13.02.2007]
På Høyden presenterer i en artikkel om Lars Fr. H. Svendsens syn på biologisk determinisme og den frie vilje, et tema han også tok for seg i sitt foredrag på Darwindagen i Bergen. [12.02.2007]
Stipendiat i filosofi Egil Olsvik har skrevet en kronikk med tittelen Hva er Darwin? i bergensstudentenes avis Studvest. [06.02.2007]
 
Darwindagen i Oslo:
NRKs Verdt å vite dekket feiringen av Darwindagen ved Universitetet i Oslo. [ mp3 ] [12.02.2007]
 
Om evolusjonslære i norsk skole:
Professor i naturfagenes pedagogikk Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo skriver i en kronikk i Dagbladet om hvordan Bondevik, mens han var undervisningsminister på 1980-tallet, forsøkte å svekke undervisningen om evolusjonslæren i norsk skole. [11.02.2007]
 

Darwindagen i Oslo


Darwindagen arrangeres også ved Universitetet i Oslo. I 2007 var temaet 'Becoming human' om blant annet menneskets evolusjonære tilblivelse og evolusjonen av hjernen. [ Webside 2007 ] [ Poster 2007 ] [ Pressemelding 2007 ]
 

  NRKs Verdt å vite lagde en reportasje fra Darwindagen 2006 ved Universitetet i Oslo. [ Klikk her for å høre radioprogrammet ]
 

Hvem arrangerer Darwindagen i Bergen?


Darwindagen har vært arrangert på et økende antall universitet i utlandet helt siden begynnelsen i 1980 i USA. Først gang Darwindagen ble feiret i Norge var ved Universitetet i Oslo i 2006, og i I 2007 kom Darwindagen til Bergen også. Initiativet ble tatt av en gruppe unge forskere ved Institutt for biologi, som raskt fikk med representanter fra Filosofisk institutt, Bergen Museums naturhistoriske samlinger, samt Skolelaboratoriet for realfag. Målsettingen er å feire rasjonalitet, vitenskap og humanisme for et bredt publikum.
 
Darwins evolusjonslære er en teori som bygger på observasjoner og data, den kan forklare naturen og hvordan mennesket har blitt til, og står i en særstilling fordi den er den eneste teorien som også kan forklare hvorfor mennesket har blitt slik det nå engang er. Den vitenskapelige veien fram til en slik forklaring er imidlertid lang, og på Darwindagen håper vi å rette søkelyset mot nye felter hvor evolusjonsteorien kan bidra, samtidig vil vi være kritiske til områder der den anvendes feil, for slurvete og uten forskningsmessig grunnlag. Med et kritisk blikk ønsker vi dermed å sette evolusjonslæren opp mot andre syn på kunnskap, menneske og natur for å bringe nye spørsmål fram til konstruktiv debatt. Kom gjerne med innspill, så kan vi gjøre neste års Darwindag enda bedre!
 
Darwindagen 2008 støttes økonomisk av Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og av De Naturhistoriske Samlinger ved Bergen Museum.

 
      Programmet for fjorårets Darwindag i Bergen© 2008 Universitetet i Bergen
 
Ansvarlig for denne siden: Darwindagkomitéen ved Christian Jørgensen
Adresse: Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf.: +47 55 58 46 18, Fax: +47 55 58 44 50