Darwindagen

Tirsdag 13. februar 2007

 

På Charles Darwins fødselsdag arrangeres Darwindagen på stadig flere universiteter rundt om i hele verden. Også i Norge pågår det debatter om hvorvidt evolusjonsteorien kan kaste lys over menneskets opphav og eksistens. På mange måter kan en si at det er i denne debatten kontrastene mellom et vitenskapelig og et dogmatisk syn på verdens beskaffenhet er tydeligst. Ved å forstå hvordan verden er skrudd sammen kan man også utdype forståelsen av naturen, mennesket og samfunnet. Rasjonaliteten er det beste verktøyet vi har til å forstå, og vil naturligvis utfordre verdensanskuelser bygget på andre forutsetninger. Darwindagen er derfor ikke en feiring av én viktig biologisk forsker, men en feiring av rasjonalitet, vitenskap og humanisme.
 

   
 
Charles_Darwin_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg from Wikimedia Commons, <see http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Charles_Darwin_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg>
Charles Darwin sa selv at dette var det fotografiet av ham som han likte best. Bildet er tatt av Julia Margaret Cameron på Isle of Wight i 1868. Les mer på http://www.photographymuseum.com.

Last ned poster for Darwindagen 2007.
 

Steinaldermat eller industriføde?

Foredrag og debatt på Det Akademiske Kvarter kl. 19:15.
Evolusjonsfilosofisk forelesning av Daniel Dennett på storskjerm kl. 18:15.


'Du blir hva du spiser - kosthold gir helse og overskudd' er et ofte hørt sunnhetsmantra, men hva skal vi spise når ekspertene strides?
 
Iver Mysterud går hundretusener av år tilbake og hevder at naturlig mat må vurderes ut fra hva våre forgjengere spiste. Mennesket er fra naturens side en fleksibel alteter, og det er store variasjoner i kostholdet hos våre forgjengere avhengig av hvor på kloden de bodde. Fellesnevneren er at maten kom fra jakt og fangst (vilt, fugl og fisk) og sanking (frukt, bær, grønnsaker, røtter, nøtter, sopp, insekter, snegler, krepsdyr og muslinger). I hvilken grad tåler mennesket et høyt inntak av kornprodukter, kumelk, sukker og industrimat?
 
Svanaug Fjær setter debatten i et samfunnsperspektiv: fedme og livsstilssykdommer dreier seg om mye mer enn at vi som enkeltpersoner ikke gjør de riktige valgene. Lokalmiljøer er bygd opp rundt produksjon av melk og korn, og mektige nasjonale og internasjonale aktører profiterer på å selge energirik mat til mennesker som trenger stadig mindre av det.
 
Iver Mysterud (Universitetet i Oslo) forstår menneskets atferd og fysiologi/medisin ut fra evolusjonsteorien. Han har tidligere utgitt Mennesket og moderne evolusjonsteori og er nå aktuell med Mat, menneske og evolusjon. Svanaug Fjær (Rokkansenteret ved Unifob, Bergen) forsker på forholdet mellom kunnskap og politikk.
 
18:15 - Videoforelesning av Daniel Dennett på storskjerm
Før arrangementet vises en filmatisert forelesning om 'Kreasjonismens' evolusjon på storskjerm. Forelesningen ble holdt av filosofen Daniel Dennett i 2006, på bakgrunn av hans bok Breaking the spell som er en evolusjonær analyse av religionenes evolusjon og de store utfordringene religiøsiteten representerer for det moderne samfunnet. Stipendiat ved Filosofisk institutt Egil H. Olsvik gir en kort innledning.
 
Arrangementet er et samarbeid med Studentersamfunnet. Adgang er gratis og alle er velkomne. Debatten avsluttes cirka klokken 21:00.

 

Foredrag om filosofi og biologi

Naturhistorisk Museum, kaféen, kl. 12:00-16:00.
Klikk her for å lese en fyldigere beskrivelse av foredragene.


12:00 - 12:45 Lars Fr. H. Svendsen
Biologien og menneskets frihet

Mange mennesker hevder i dag at personers handlinger er bestemt av deres gener, og dette har vært opphav til mange kontroverser. Er utviklingen i nyere biologi en trussel mot oppfatningen om mennesket som et fritt og moralsk ansvarlig vesen? Les mer...

 
13:00 - 13:45 Endre Willassen
'Hodeløs anatomi og psykogenetiske fantasier'
(Glimt fra norsk antropologi på tidlig 1900-tall)

Tidlige evolusjonister, inkludert Darwin selv, hadde uklare kunnskaper om arvemekanismer og anså arv av tilegnede egenskaper som en mulighet, om ikke en selvfølgelighet. Dette gjorde det tilsynelatende enkelt å tilpasse en, allerede eksisterende, moralsk dimensjon til forskjeller mellom individer og raser. Les mer...

 
14:00 - 14:45 Egil H. Olsvik
'...en innvortes Nødvendighet
eller en Uendelig Visdom...' ?

Foredraget tar sikte på å åpne den “forrige” utviklingslærens meningshorisont (ca. 1750 - 1850), for vise hvordan tenkningen omkring mennesket og naturen endret seg fra å forutsette en "dyp" og naturlig hensiktsmessighet, til å innrettes i spenning mellom kausalitet og tilfeldighet. Les mer...

 
15:00 - 15:40 Per H. Salvesen
Glimt fra Galápagos
og om Darwins 'mysterienes mysterium'

"Terrenget var omtrent slik en kunne forestille seg oppdyrkede deler av helvete kunne se ut." Først i et berømt senere notat viser Darwin spor av tvil på artenes uforanderlighet: Hver øy har sin egen art... Les mer...

 
15:40 - 16:00 Terje Lislevand
Kjønnsforskjeller i kroppsstørrelse -
evolusjonære mønstre og mekanismer

Helt siden Darwins tid har biologer vært opptatt av hvorfor dyrs kroppsstørrelse så ofte er bestemt av kjønn. Foredraget illustrerer dette ved hjelp av resultater fra nyere studier av både årsakene til, og følgene av, kjønnsdimorfisme. Les mer...

 
Alle foredragene holdes på norsk og det er gratis adgang for alle interesserte. Naturhistorisk Museum ligger på Muséplass på Nygårdshøyden et steinkast fra Johanneskirken. I tillegg vil det være gratis adgang til Naturhistorisk Museums samlinger denne dagen. Normal åpningstid er 10:00-15:00.
 
 

Darwindagen 2007 i media


Darwindagen i Bergen:
Universitetet i Bergens nettavis På Høyden dekket selve Darwindagen og har et fint intervju med førsteamanuensis Lise Øvreås som var med i Darwindagkomiteen. [14.02.2007]
Terje Lislevand som holdt foredrag om kjønnsdimorfisme på Darwindagen i Bergen var på Verdt å vite om temaet samme dag. [13.02.2007]
På Høyden presenterer i en artikkel om Lars Fr. H. Svendsens syn på biologisk determinisme og den frie vilje, et tema han også tok for seg i sitt foredrag på Darwindagen i Bergen. [12.02.2007]
Stipendiat i filosofi Egil Olsvik har skrevet en kronikk med tittelen Hva er Darwin? i bergensstudentenes avis Studvest. [06.02.2007]
 
Darwindagen i Oslo:
NRKs Verdt å vite dekket feiringen av Darwindagen ved Universitetet i Oslo - programmet kan du høre på nettradio. [12.02.2007]
 
Om evolusjonslære i norsk skole:
Professor i naturfagenes pedagogikk Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo skriver i en kronikk i Dagbladet om hvordan Bondevik mens han var undervisningsminister på 1980-tallet forsøkte å svekke undervisningen om evolusjonslæren i norsk skole. [11.02.2007]
 

Darwindagen i Oslo


Darwindagen 2007 arrangeres også ved Universitetet i Oslo. I år er temaet 'Becoming human' om blant annet menneskets evolusjonære tilblivelse og evolusjonen av hjernen. [ Webside ] [ Poster ] [ Pressemelding ]
 

  NRKs Verdt å vite lagde en reportasje fra Darwindagen 2006 ved Universitetet i Oslo. [ Klikk her for å høre radioprogrammet ]
 

Hvem arrangerer Darwindagen i Bergen?


Darwindagen har vært arrangert på et økende antall universitet i utlandet helt siden begynnelsen i 1980 i USA. Først gang Darwindagen ble feiret i Norge var ved Universitetet i Oslo i 2006. I 2007 kommer Darwindagen til Bergen også. Initiativet ble tatt av en gruppe unge forskere ved Institutt for biologi, som raskt fikk med representanter fra Filosofisk institutt og Bergen Museums naturhistoriske samlinger også. I løpet av planleggingsperioden har også Skolelaboratoriet for realfag blitt med, og til neste år vil vi forhåpentligvis være enda flere. Målsettingen er å feire rasjonalitet, vitenskap og humanisme for et bredt publikum.
 
Darwins evolusjonslære er en teori som bygger på observasjoner og data, den kan forklare naturen og hvordan mennesket har blitt til, og står i en særstilling fordi den er den eneste teorien som også kan forklare hvorfor mennesket har blitt slik det nå engang er. Den vitenskapelige veien fram til en slik forklaring er imidlertid lang, og på Darwindagen håper vi å rette søkelyset mot nye felter hvor evolusjonsteorien kan bidra, samtidig vil vi være kritiske til områder der den anvendes feil, for slurvete og uten forskningsmessig grunnlag. Med et kritisk blikk ønsker vi dermed å sette evolusjonslæren opp mot andre syn på kunnskap, menneske og natur for å bringe nye spørsmål fram til konstruktiv debatt. Kom gjerne med innspill, så kan vi gjøre neste års Darwindag enda bedre!
 
Darwindagen 2007 støttes økonomisk av Institutt for biologi og Filosofisk institutt ved Universitetet i Bergen og av Bergen Museum.© 2007 Universitetet i Bergen
 
Ansvarlig for denne siden: Darwindagkomitéen ved Christian Jørgensen
Adresse: Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf.: +47 55 58 46 18, Fax: +47 55 58 44 50