In English

Darwindagen 2013
ER AVLYST!

Andrew Read som skulle komme til Bergen har dessverre måttet melde avbud. Det blir ikke noe av arrangementet verken på dagen eller kvelden. Komitéen beklager, og lover å komme sterkere tilbake neste år!

Sykdommers evolusjon

Andrew Read  parasittolog

Vi hører stadig oftere om kjøttetende sykehusbakterier, multiresistent tuberkulose, og om lakselus som ikke lenger lar seg behandle. Menneskeheten er midt i et våpenkappløp mellom patogener og medisiner, og vi holder på å tape. Har vi en plan B? 

Andrew Read mener det nettopp er medisinene som er problemet. Vi teppebomber kroppen med antibiotika, og de eneste bakteriene som overlever er de som er motstandsdyktige. Det som er effektivt for å få deg frisk i dag skaper monstersykdommer som barna våre vil slite med om noen år. Hvordan må vi tenke annerledes rundt sykdom og medisinering? Finnes gode råd? Hvilke nye spørsmål kommer til å bli viktige for framtidas medisin?
 
 

Horisontforedrag egnet for alle:
Andrew Read    Evolution kills: the adaptation of disease-causing organisms and what to do about it
Tirsdag 12. februar AVLYST. Egget, Studentsenteret.
Gratis adgang, lett bevertning før foredraget. Foredraget holdes på engelsk.
 
Sammendrag    Evolution is one of the leading challenges for 21st century medicine and public health. Cancers, pathogens and disease-transmitting organisms like mosquitoes rapidly evolve in response to medical and public health interventions. This adaptive evolution can erode the efficacy of initially effective technologies like drugs, vaccines, and insecticides. Managing evolution (and equally, avoiding evolutionary mismanagement) requires a quantitative understanding of the competing ecological forces shaping this adaptation, not least those forces imposed by medical practice. I will argue that 'adaptation science' offers the prospect of rational evolutionary management and can suggest new ways to evolution-proof health care technologies.
 
 

Lunsjforedrag i samarbeid med Senter for internasjonal helse og
Haukeland universitetssjukehus:

Andrew Read    Drug resistance: evidence based evolutionary science in medical practice and policy
Tirsdag 12. februar AVLYST. Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus.
Gratis adgang. Foredrag og diskusjon på engelsk.
 
Sammendrag    Drug resistant pathogens are one of the key public health challenges of the 21st century. There is a widespread belief that resistance can be prevented or considerably slowed by using strong drug pressure to rapidly eliminate target pathogens from patients. I will argue that this need not be so, because aggressive chemotherapy also imposes intense 'natural' selection in favor of resistance. Experimentally, we find that less aggressive chemotherapeutic regimes can deliver better resistance management without compromising health outcomes. Thus, opposing evolutionary forces determine resistance evolution. Consequently, for a wide variety of pathogens, an evidence-based approach is needed to curtail resistance evolution.

Om foredragsholderen

Andrew Read kommer opprinnelig fra New Zealand, er nå Professor ved Pennsylvania State University i USA, og har tidligere arbeidet ved universitetene i Oxford og Edinburgh og ved Wissenschaftskollegium i Berlin. En oversikt over forskninga han driver med og publikasjoner finnes på hjemmesidene til forskningsgruppa hans. Han er også leder for Center for Infectious Disease Dynamics.
 
I 2012 ga Andrew Read et 17-minutters TEDMED foredrag, og fyldigere bakgrunnsinformasjon med referanser og linker finnes her.


 
Hvorfor feires Darwindagen?
Hvem står bak Darwindagen i Bergen?
Darwindagen 2013 i Oslo
 
Lenker til tidligere års arrangementer:
2012, 2011, 2010, 2009 (Darwinjubileet), 2008, 2007.
 
 

 

 
    UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for biologi