Darwindagen 2016

PEST!

Nils Chr. Stenseth
evolusjonsbiolog
Geir Atle Ersland historiker
Bjørn Blomberg infeksjonsmedisiner

Mandag 15. februar kl 16:00 i Aulaen, Naturhistorisk museum

Foredragene passer for alle og er en del av Horisonter, som er Mat-Nat-fakultetet sin åpne forelesningsserie av toppforskere om de store spørsmålene.

På 1300-tallet døde over halvparten av Norges befolkning av Svartedauden, en pest-epidemi som herjet i hele Europa og er en av de verste i verden noensinne. Hva slags sykdom var det? Hvorfor brøt epidemien ut? Finnes pesten fortsatt? Kan det skje igjen? Og hvilken rolle spilte økologi og biologi?

Professor Nils Chr. Stenseth er Norges mest profilerte evolusjonsbiolog og har i en årrekke studert forskjellige sider ved Svartedauden. På Darwindagen kommer han til Bergen for å fortelle hva nyere forskning har avdekket om den mest katastrofal sykdommen i vår historie. Før foredraget vil professor i historie Geir Atle Ersland sette Svartedauden i en historisk kontekst, og etterpå vil professor i medisin Bjørn Blomberg ta for seg Ebola som et eksempel på de store glemte sykdommene i dag der moderne medisinsk forskning kan finne løsninger bare innsatsen blir tilstrekkelig.

Svartedauden av Theodor Kittelsen Svartedauden av Theodor Kittelsen beskriver pesten i menneskeskikkelse på vei til nok en norsk stue.

Nils Chr. Stenseth    
Svartedaudbakteriens populasjonsbiologi
Sammendrag    Stenseth vil i dette foredraget oppsummere arbeid på pest hos ville gnagere i Sentral-Asia. Han vil vise hvordan forekomsten påvirkes av klima, og sammenfatte under hvilke forhold pestbakterien kan spre seg til menneskebefolkningen. Stenseth vil oppsummere data på effekten av Svartedauden og de påfølgende pest-pandemier i middelalderens Europa, og basert på det vise resultater som antyder at pesten i middelalderen gjentatte ganger ble re-introdusert til Europa fra Sentral-Asia (muligens langs Silkeveien) - med 10-15 års forsinkelse. Det er grunn til å anta at det ikke har funnets - ei heller i dag - et reservoar for pesten i Europa.

Før foredraget: Geir Atle Ersland - Svartedauden i Norge og Europa.

Etter foredraget: Bjørn Blomberg - Ebola: gjemmer det seg en ny pest blant dagens glemte sykdommer?

Om foredragsholderne


 
 

Nils Chr. Stenseth er professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo og leder Center of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Stenseths ekspertise er å trekke biologisk forståelse ut av store og ofte sammensatte datasett, noe som har gjort ham til en ledende internasjonal kapasitet på klimaforskning. Han er i dag en av Norges mest siterte forskere uansett disiplin. Stenseth har ledet Det Norske Vitenskapsakademi (2009-2014) og er blant ytterst få norske medlemmer av USAs vitenskapsakademi.


 
 

 
Geir Atle Ersland er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Hans spesialfelt er middelalderen i Norge og Europa, der han har forsket mye på byutvikling. Ersland er også spesialist på hanseatene og middelalderens militærhistorie.


 
 

Bjørn Blomberg er overlege i infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssjukehus og var med under det nylige Ebolautbruddet som medisinsk ansvarlig for den norske innsatsen. Blomberg forsker blant annet på antibiotikaresistens, malaria og tuberkulose.

 
 
Selskapet til vitenskapenes fremme - logo   Darwindagen 2016 er støttet økonomisk av
Selskapet til Vitenskapenes Fremme.
 

 

Hvorfor feires Darwindagen?
Hvem står bak Darwindagen i Bergen?
Darwindagen 2016 i Oslo
 
Lenker til tidligere års arrangementer:
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009,
2008, 2007.  

 
 
    UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for biologi