In English

Darwindagen 2015

Evolusjon av
menneskets mangfold

Marta Mirazón Lahr 
evolusjonær antropolog

Torsdag 12. februar 16:00. Egget, Studentsenteret.
Foredragene passer for alle, holdes på engelsk, og er en del av Horisonter, som er Mat-Nat-fakultetet sin åpne forelesningsserie av toppforskere om de store spørsmålene. Det er enkel bevertning fra 16:00, foredraget begynner 16:15.

Hvor kommer du fra? Hvordan var forfedrene dine? Du kan sikkert beskrive foreldre og besteforeldre - og kanskje en generasjon eller to til - men andre graver dypere. Ved å studere arkeologiske funn fra hele verden ved hjelp av molekylære DNA-teknikker, anatomi av beinrester, steinredskaper og andre gjenstander har forskere nå begynt å forstå den tidligste historien til vår art: vår opprinnelse og hvordan vi har evolvert siden.

Hodeskalle fra et menneske (til venstre) og en neanderthaler. (Foto: hairymuseummatt, modifisert av DrMikeBaxter.)

Marta Mirazón Lahr    
Evolusjon av menneskets mangfold: en historie vevd sammen av gener, fossiler og atferd
Sammendrag    Selv om Darwin forutså at homininene, menneskeapene, først så dagens lys i Afrika, så kunne han nok ikke ha gjettet på at også vår egen art, Homo sapiens, oppsto der. Nå peker tallrike bevis på at så er tilfelle, blant annet annet fossilfunn, arkeologiske utgravninger, og genetiske analyser av nåtidig og forhistorisk DNA. Opprinnelig ble menneskets opprinnelse sett på som en rask og isolert hendelse, men det blir stadig tydeligere at både tilblivelsen i Afrika og den videre evolusjonen av det moderne mennesket og dets diversitet er en mangesidig og kompleks historie. Å pakke ut denne historien er en utfordring som krever at mange fagdisipliner spiller på lag. I dette foredraget vil Marta Mirazón Lahr lede oss gjennom noen av de store spørsmålene rundt vår arts evolusjon, belyst med eksempler fra hennes pågående feltarbeid i Afrika. Hun vil vise oss hvordan biologi, atferd og miljø sammen har påvirket menneskearten og dens mangfold.

Om foredragsholderen

I år 2000 grunnla Marta Mirazón Lahr sammen med Professor Robert Foley Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies ved Instituttet for Arkeologi & Antropologi ved Universitetet i Cambridge, Storbritannia. Her er Marta nå direktør for Duckworth-laboratoriet, en av verdens største samlinger av arkeologiske menneskefunn. Hun leder også In Africa, et femårig prosjekt finansiert av det Europeiske Forskningsrådet (ERC) som utforsker det moderne menneskets evolusjon i Øst-Afrika over de siste 250 000 år.
 
 

Professor Lawrence Kirkendall, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, vil holde en innledning til foredraget.
 
 

Hvorfor feires Darwindagen?
Hvem står bak Darwindagen i Bergen?
Darwindagen 2015 i Oslo
 
Lenker til tidligere års arrangementer:
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.  
 

 

 
    UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for biologi