In English

Darwindagen 2012

Big History

Fred Spier  historiker

Alle som har forsøkt å fortelle en god historie vet hvor vanskelig det er å finne riktig sted å begynne. Ethvert segment av menneskets historie har en forhistorie som har konsekvenser for vår fortelling. Så, hvor skal man begynne? Med grekerne? I steinalderen? Med evolusjonen av Homo i Afrika, eller med pattedyrene?

Hvorfor ikke begynne med den eneste ene begynnelsen? Hvis vi for sakens anledning ser bort fra mulige andre universer, kan alt trekkes tilbake til den virkelige begynnelsen: Big Bang. I 2010 forente historikere verden over krefter i International Big History Association for å fremme en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til forskning og undervisning av kosmos, jorda, livet, og menneskeheten. Målet er å forklare hvordan alt henger sammen opp gjennom tidene. I tillegg skaper initiativet en arena som viser hvordan alle greiner av akademisk virksomhet henger sammen.

Fokuset for Darwindagen 2012 er derfor om Big History er et godt utgangspunkt til å forstå historien og mennesket. Og, egner Big History seg som dialog mellom isolerte fagdisipliner ved universitetene? Til å introdusere oss til dette feltet har vi gleden av å ønske Fred Spier velkommen. Han er Senior Lecturer i Big History ved Universitetet i Amsterdam, der han har organisert og undervist det årlige emnet 'Big History Course' siden 1994.
 
 

Fred Spier    Big History Today
Mandag 13. februar kl. 18:00
Sted: Tivoli, kinosalen på Kvarteret, Olav Kyrresgate 49.

Gratis adgang. Foredraget holdes på engelsk.
 
Sammendrag
This presentation will begin with a short overview of big history. This will be followed by mentioning a few major current big history trends worldwide, including active interest from major global players such as Bill Gates and Al Gore. The final portion of the presentation will be devoted to discussing current theoretical developments which help to elucidate big history, and thus may lead to formulating a historical theory of everything.
 
 

 
Lunsjforedrag og diskusjon i samarbeid med Senter for vitskapsteori:
Kan Big History revitalisere undervisningen ved UiB?
Mandag 13. februar kl. 12:15
Historisk kafe på Naturhistorisk museum.
(Gratis adgang. Foredrag og diskusjon på engelsk.)

Ved Dominican University i California har de satt som mål at Big History skal være et gjennomgående tema i all undervisning. I første semester følger studentene et kurs i Big History som trekker på antropologi, astronomi, biologi, geologi, litteraturvitenskap, politiske fag, sosiologi, med mer. Er dette også en mulig vei for UiB, for Ex. Phil, eller for all undervisning i Norge?
Innleder: Fred Spier    How Big History is currently taught
Sammendrag: In this 30 minutes presentation, a number of course models will be presented, all with their advantages and disadvantages, that are currently being developed for teaching big history. These range from teaching big history by one single teacher to the development of a website which will facilitate for free the teaching of big history at high schools worldwide. Special attention will be paid to institutional politics.
 
 

Mer om Fred Spier
Spier avla sin første mastergrad i biokjemi ved Universitetet i Leiden, på genteknologi. Deretter tok han en ny mastergrad i kulturantropologi ved Amsterdams Frie Universitet, og deretter en PhD i kulturantropologi og sosialhistorie ved Universtetet i Amsterdam. I forbindelse med disse studiene gjennomførte Spier et tiårig forskningsprosjekt på religion, politikk og økologi i Andesfjellene i Peru, og basert på dette ga han ut to bøker: Religious Regimes in Peru og San Nicolás de Zurite.

Nå fokuserer han på å utvikle et paradigme som kan hjelpe til å forklare all historie. Denne teorien ble første gang presentert i artikkelen How Big History Works: Energy flows and the rise and demise of complexity (2005). En forbedret og utvidet versjon av argumentet utkom i boka Big History and the Future of Humanity (Wiley-Blackwell 2010; paperback 2011; på spansk i 2011; kinesisk og arabiske versjoner kommer).
 

På arbeidsbordet ligger et manus som forklarer hvordan sosiale og tekniske framskritt har påvirket historiefaget (foreløpig tittel: The Size of History: Reaching Out and Looking Back). I tillegg til å fremme Big History i forskjellige forum, er Spier også første visepresident i International Big History Association (IBHA) og leder den faglige komiteen for den første IBHA-konferansen i 2012, i Allendale/Grand Rapids, Michigan, USA.


 
Hvorfor feires Darwindagen?
Hvem står bak Darwindagen i Bergen?
Darwindagen i Oslo
 
Lenker til tidligere års arrangementer:
2011, 2010, 2009 (Darwinjubileet), 2008, 2007.
 
 

 

 
    UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for biologi