I prefer English text

Kevin Padian
paleontolog


Den robuste arven etter Darwin
- Og noen seigliva myter

 
Torsdag 19. november kl 19:00
 
Sjøfartsmuseet
, Håkon Sheteligs plass, Nygårdshøyden.
Det er gratis adgang til samlingene fra kl. 18:00.
 

At livet på jorda har utvikla seg gradvis gjennom milliarder av år er den største erkjennelsen i mennesket sin historie. Evolusjonslæra har endret vårt syn på mennesket sin plass i naturen, hvor vi kommer fra og hvordan livet rundt oss har utvikla seg. Selv om Darwin er den fremste biologen i vår tid er han også den mest misforståtte. I dette foredraget vil Kevin Padian vise hvor robust arven etter Darwin er. Han vil også ta for seg noen seigliva myter og spor etter Darwin som kanskje vil overraske noen?

Kevin Padian er professor ved Universitetet i California Berkeley, USA. Han var et av de sentrale vitnene i rettssaken mellom den amerikanske staten og tilhengere av å undervise intelligent design i skolen i USA. Han er en anerkjent ekspert på evolusjon av dinosaurer og overgangen mot de første fuglene, og på evolusjonsteoriens historie.

 
 
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er gratis adgang til Sjøfartsmuseets samlinger fra kl 18:00. Foredragene holdes på engelsk og egner seg også for ikke-biologer. Velkommen!

 
Nysgjerrig? Her kan du finne ut mer:

 
Hjemmesiden til Padians forskningsgruppe [engelsk]
 
"Darwin's enduring legacy" Kevin Padians artikkel i Nature 2008 [engelsk]
 
Om Kevin Padian på wikipedia.org [engelsk]
 
Rettsaken om intelligent design hvor Padian var ekspertvitne [engelsk]
 

 
darwin.uib.no
 
 

 
    UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for biologi