Livets opprinnelse

Hvordan var det aller første livet på jorda? I Artenes opprinnelse postulerte Darwin at det måtte finnes en 'tapt verden' som rommet den skjulte historien om hvordan livet på jorda var forut for fossilene. Han fant aldri denne verdenen selv, og ville blitt mektig imponert over hvor mye geologer med dagens teknikker kan lese ut av leire og stein. Minik Rosing (Københavns Universitet) og Nicola McLoughlin (Universitetet i Bergen) tar oss med på en reise fire milliarder år tilbake i tid og viser oss det aller tidligste livet på planeten vår. Ikke bare var dette begynnelsen på den forbløffende prosessen som har ført til dagens dyr og planter. Siden den gang har mikroorganismene også formet atmosfære og klima, og slik grepet inn i historien til hele denne planeten.

Selv de eldste havsedimentene bærer en hukommelse om miljøet i havet, og viser tydelige tegn på stoffskifte og liv. Allerede for 3,8 milliarder år siden fantes det virksomme mikrober i havet. Dette tyder på at livet på jorda kan ha oppstått så snart havene var dannet - allerede 150 millioner år etter at jorda ble til. Gjennom nesten 80 % av jordas historie var det mikroorganismene som rådet, og langsomt påvirket de omgivelsene sine slik at det utviklet seg en atmosfære og et klima som kunne støtte flercellet liv. Bli med Minik Rosing til Grønland, hvor jordas eldste havsedimenter inneholder grafitt og tyder på sprudlende mikroorganismer. Nicola McLoughlin tar oss med til eldgammel vulkanstein i Sør-Afrika, og viser hvordan steinlagene under havbunnen kan være stedet hvor livet først oppstod.

Du kan lese mer om det tidlige livet på jorda og Rosings forskning på geoportalen.no.

Minik Rosing er professor ved Nordic Center for Earth Evolution ved Københavns Universitet. Primært jobber han med de eldste sedimentære bergartene på jorda, nærmere bestemt ved Isua på Grønland. Forskningen hans har vært presentert på BBC, Dansk Radio og forskning.no. Nicola McLoughlin har doktorgrad fra Universitetet i Oxford og en master fra Universitetet i Cambridge. For tiden er hun postdoktor ved Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. Les mer om forskningen hennes i Astrobiology Magazine og På Høyden.
 

Minik T. Rosing   Københavns Universitet
The Earth - A life's work: The accomplishments
of four billion years of Darwinian evolution

Nicola McLoughlin   Senter for geobiologi, UiB
Darwin's 'Lost World': The co-evolution
of microbial life and our planet

 
Torsdag 19. mars kl 19:15
Egget, Studentsenteret, Parkveien

 
 
Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Foredragene vil holdes på engelsk
og egner seg også for ikke-biologer.
Serveringen på Studentsenteret har åpent. Velkommen!

 
darwin.uib.no
 
 

 
    UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for biologi